Výcvik řidičů pro skupiny

O nás

Vítáme Vás na stránkách Autoškoly Hýbl.

Naše autoškola byla založena v roce 1991 v Kralupech nad Vltavou
Výhodná možnost získání řidičského oprávnění na nákladní automobil, autobus a profesního průkazu formou rekvalifikačních kurzů hrazených úřadem práce! Pro info nás neváhejte kontaktovat!

Od roku 2016 platí nová úprava výcviku a zkoušek kurzů na motocykly.

Výcvik na motocyklu musí žadatele připravit na samostatnou jízdu při závěrečné zkoušce, bez přítomnosti učitele či komisaře na motocyklu. Proto výcvik je kombinací jízd s učitelem přítomným na motocyklu a jízd, kdy žadatel jede na motocyklu sám, doprovázen učitelem v doprovodném vozidle.

Závěrečná zkouška se pak skládá ze zvláštních úkonů prováděných na cvičišti a samostatné jízdy žáka v provozu, kdy zkušební komisař jede v doprovodném vozidle.

Praktická část kurzu na motocyklu se tedy skládá z:

  • výcviku na trenažéru
  • autocvičiště
  • jízdy v provozu s učitelem na druhém sedadle motocyklu
  • samostatné jízdy s učitelem v doprovodném vozidle
  • zvláštních úkonů prováděných na cvičišti

Žadatel o řidičské oprávnění, který řídí výcvikové vozidlo, je podle zákona řidičem. Řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Řídit motorové vozidlo může pouze žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly podrobuje výcviku, nebo skládá zkoušku z ovládání motorového vozidla.
Samostatné jízdy žadatelů tedy probíhají po absolvování dílčího přezkoušení v autoškole zkušebním testem s hodnocením prospěl a pokud žadatel ovládá dostatečně motorové vozidlo a aplikuje správně v praxi pravidla silničního provozu.