Výcvik řidičů pro skupiny

Řidičský průkaz pro skupinu „A“

Řidičský průkaz skupiny A opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj a tříkolových mot. vozidel s výkonem nepřevyšujícím 15kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 24 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • žadatel musí být buď držitel řidičského oprávnění skupiny A2, mít dvouletou praxi,a složit doplňovací zkoušku z jízdy,nebo absolvovat kurz na motocyklu bez omezení


Ceník služeb

Comments are closed.