Výcvik řidičů pro skupiny

Školení řidičů

Školení řidičů referentů

  • školení řidičů, u kterých je řízení motorového vozidla součástí práce, povinné dle zákoníku práce §103 odst.2
  • školení můžeme uskutečnit v učebně naší autoškoly, ale i v prostorách Vaší firmy
  • každý účastník obdrží potvrzení o školení

Profesní školení

  • pro řidiče,kteří řídí motorové vozidlo skupiny C,CE,D,DE
  • Vstupní školení je školení potřebné pro získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče v rozsahu 140 hodin,zakončené zkouškou na Odboru dopravy
  • Pravidelné školení je školení pro držitele Profesních průkazů.Řidič musí absolvovat do
    konce pátého roku od data vydání profesního průkazu 35 hodin školení, rozděleného do
    pravidelných ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Jsme držitele certifikátu Akreditované školící středisko řidičů